Themadagen en Groepsprocessen

  • Circle wise: één- of meerdaagse workshops waarbij we de ander als spiegel gebruiken en terugvallen op de wijsheid van de cirkel. We creëren een safe space waarin we ontmoet, gezien, gehoord en gevoeld kunnen worden. Een plek waar we aangemoedigd worden om in onze eigenheid te stappen, ons te verbinden met onszelf en elkaar. Je oefent om jezelf te observeren, en ruimte te bieden aan dat wat zich aandient. Naast de wetmatigheden van groepsdynamica, bevat de methodiek elementen van lichaamswerk, systemisch werk, focussing en vloerwerk.
  • Couple wise: Specifieke workshops gericht op partnerrelaties gebaseerd op cirkelwerk. Toegankelijk voor iedereen die in een relatie zit of er open voor staat. We reiken een krachtige mix aan van ervaringsgerichte tools en belichaamde technieken gericht op conflicthantering, verdieping van de intimiteit en verbindende communicatie. We werken praktisch en belichaamd, maar niet tantrisch of naakt. Deze ongedwongen exploratie laat elk individu in zijn/haar eigenwaarde en gebeurt in respect en veiligheid.

Retreats en reizen

Volgende edities zijn ‘under construction’ in samenwerking met Inner Track.


Voor meer info kan je mailen. Inschrijven kan via de agenda of klantenzone.